Minőségpolitika

A LISSÉ ÉDESSÉGGYÁR Kft. minden vezetőjének és dolgozójának legfontosabb célkitűzése, hogy termékeink minősége folyamatosan feleljen meg a vevőink által meghatározott és elvárt igényeknek, valamint a vonatkozó jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények előírásainak. E célunk eléréshez szükségesnek tartottuk az MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségirányítási, a HACCP és az IFS élelmiszerbiztonsági és rendszerek bevezetését és működtetését.

Céljainkat a következők szerint határoztuk meg:

A vezetés minden szintjének feladata és felelőssége a bevezetett rendszerek és a hatókörükbe vont folyamatok működtetése, folyamatos fejlesztése, rendszeres belső és külső felülvizsgálatok végzése és azok értékelése, valamint az ehhez szükséges erőforrások biztosítása.

Minden munkatársunk – annak tudatában, hogy a Társaság jövője, szorosan kapcsolódik a saját jövőjéhez is – kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével hatékonyan hozzájárul a Minőségpolitika és az abban foglalt célok megvalósításához, melynek érdekében tudatosan törekszik az ehhez szükséges ismeretek elsajátítására és munkaterületén azok alkalmazására.

Keszthely, 2014. május 5.

Faluhelyi Ferenc
ügyvezető

    
Megosztás